Voor onze klanten staat het voorschotbedrag van januari al klaar in MijnPortaal. In dit voorschotbedrag zitten de tarieven, de overheidsheffingen en overheidsmaatregelen van 2023 verwerkt.

Energiemaatregelen

Het afgelopen jaar zijn de energietarieven enorm gestegen. Ter compensatie van de gestegen energiekosten heeft de overheid een aantal maatregelen genomen, zoals:

 • de CEK22 regeling (€190,00 compensatie november en december 2022):
 • het prijsplafond dat op 1 januari 2023 is ingegaan:
 • energietoeslag voor huishoudens met lage inkomens.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de verschillende maatregelen.

Wist u dat:

 • De tarieven van DGB Energie veelal láger liggen dan de tarieven van het prijsplafond en van vele andere energieleveranciers. Wilt u meer weten over onze lage energietarieven, neemt u dan contact op met ons.
 • Het merendeel van onze klanten vaste contracten hebben met tarieven die ver onder het prijsplafond liggen.
 • Onze klantenservice altijd voor u klaarstaat.
 • Onze klanten zo tevreden zijn over onze dienstverlening dat ze langdurig bij ons blijven.

Compensatieregeling november en december 2022

In november en december 2022 hebben al onze klanten de compensatie €190,00 ontvangen. Voor november is de compensatie op 13-11-2022 ontvangen en voor december is de compensatie op 13-12-2022 ontvangen.

Energietoeslag lage inkomens

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen extra steun van de overheid. Wie maximaal 120% van het sociaal minimum verdient, heeft net als in 2022 recht op energietoeslag. Informeert u bij uw gemeente voor meer informatie hierover.

Het prijsplafond bij DGB Energie en de CEK23 regeling

Het prijsplafond is op 1 januari 2023 ingegaan. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het prijsplafond. Daarnaast vindt u op deze pagina informatie over hoe het prijsplafond werkt en wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Bij DGB Energie is het prijsplafond maar op een relatief kleine groep klanten van toepassing. Het merendeel van onze klanten hebben vaste contracten met tarieven die ver onder het prijsplafond liggen. DGB Energie heeft zodoende de subsidie voor het prijsplafond (officieel CEK23) niet teruggevraagd bij RVO.

Het prijsplafond is bedoeld om energierekening minder hoog te maken. Dankzij het prijsplafond betaalt u in 2023 een maximale prijs voor stroom en gas tot een maximaal verbruik van 2.900 kWh voor stroom en 1.200 m³ voor gas. Dit heet het verbruiksplafond.

Voor het verbruik tot aan het verbruiksplafond betaalt u de tarieven van het prijsplafond. Deze tarieven zijn door de overheid bepaald op € 0,40 per kWh stroom en € 1,45 per m³ gas. Deze tarieven zijn inclusief btw en overheidsheffingen. Verbruikt u meer stroom of gas dan het verbruiksplafond? Dan betaalt u over alles wat u boven deze grens verbruikt de actuele tarieven volgens uw energiecontract.

DGB Energie juicht het toe dat huishoudens gecompenseerd worden in een gestegen energierekening. Het is belangrijk dat de compensatie huishoudens de nodige lucht geeft bij het betalen van de rekeningen.

Wanneer u als klant in aanmerking komt voor het prijsplafond, ontvangt u van DGB Energie maandelijks naast de reguliere voorschotnota tevens een nota ‘korting prijsplafond’. In deze nota ‘korting prijsplafond’ vindt u een berekening van de korting die het prijsplafond voor u oplevert. Beide nota’s worden maandelijks met elkaar verrekend, zodat u alleen het verschil van de twee nota’s hoeft te voldoen en u volledig profiteert van het prijsplafond.

Houdt u er rekening mee dat uw daadwerkelijke verbruik op uw jaar- of eindnota wordt berekend en bij deze jaar- of eindnota ontvangt u tevens de definitieve nota ‘korting prijsplafond’.

In het schema hieronder kunt u zien wat u na verrekening moet betalen.

In de winter verbruikt u meer energie dan in de zomer. Verbruikt u in een maand meer, dan kunt u dit compenseren met uw verbruik van de overige maanden tot aan de jaarrekening. Verbruikt u juist minder, dan neemt u het tegoed dat overblijft automatisch mee naar de volgende maand. Het verbruik dat u in de periode vóór de jaarrekening niet opmaakt, neemt u niet mee naar de periode na de jaarrekening.

Hieronder vindt u nog een aantal veelgestelde vragen over het prijsplafond. Mocht uw vraag niet beantwoord zijn, kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!

Bij een prijsplafond is er een maximumprijs voor stroom en gas. Over het eerste gedeelte van uw energieverbruik betaalt u niet meer dan deze maximumprijs. Het eerste gedeelte van het energieverbruik noemen we het basisverbruik. Is het energieverbruik meer dan het basisverbruik, dan betaalt u over dit meerverbruik de actuele tarieven volgens uw energiecontract.

Het prijsplafond zorgt er voor dat de energierekening voor veel mensen betaalbaarder wordt. Tegelijkertijd stimuleert het energiebesparing.

Het prijsplafond is vastgesteld voor een maximaal verbruik van 2.900 kWh voor stroom en 1.200 m³ voor gas. Het maximale tarief voor het prijsplafond is vastgesteld op € 0,40 per kWh stroom en € 1,45 per m³ gas. Deze tarieven zijn inclusief btw en overheidsheffingen.

In de berekening van uw nieuwe maandelijkse voorschot voor 2023 hebben we rekening gehouden met het prijsplafond, de nieuwe verhoogde overheidsheffingen (energiebelasting en btw) en uw energieverbruik.

Wilt u toch uw voorschotbedrag aanpassen? Log dan in bij Mijn Portaal of stuur een e-mail naar verkoop@dgbenergie.nl.

Het prijsplafond gaat in per 1-1-2023 en geldt voor heel 2023.

Een basisverbruik kan gezien worden als een verbruiksbundel. Voor het verbruik binnen de bundel geldt een maximumprijs voor stroom en gas. Deze maximumprijs is vaak een lager tarief dan het tarief voor stroom en gas volgens uw energiecontract. Is het energieverbruik meer dan het basisverbruik, dan betaalt u over dit meerverbruik de actuele tarieven volgens uw energiecontract. Hierdoor probeert de overheid huishoudens te stimuleren om energie te besparen.

Het basisverbruik is door het kabinet vastgesteld op 2.900 kWh stroom en 1.200 m³ gas. Dit basisverbruik geldt voor iedereen. Het maakt dus niet uit hoe groot het huis(houden) is.

Het prijsplafond geldt voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting en is van toepassing op gebouwen die bedoeld zijn om te wonen, werken of verblijven.

Het prijsplafond geldt alleen als het energietarief hoger is dan de vastgestelde prijs van het prijsplafond.

Met zonnepanelen wordt soms niet alle stroom die opgewekt wordt direct verbruikt. Deze overtollige stroom gaat terug het energienet in. De teruggeleverde stroom wordt door ons weggestreept tegen de stroom die nog door ons geleverd wordt. Dit heet salderen. U betaalt alleen voor de stroom die u verbruikt na aftrek van de teruggeleverde stroom. Het prijsplafond wordt berekend na het salderen.

Per 1 januari 2023 gaan de energiebelasting weer omhoog. Ook de btw gaat terug van 9% naar 21%. Dit waren tijdelijke maatregelen om energie betaalbaar te houden.

De overheid heeft aangegeven dat een huishouden met een gemiddeld verbruik ongeveer € 2.500 per jaar bespaart door het prijsplafond. In 2021 was het gemiddelde verbruik van een huishouden 1.200 m³ gas en 2.460 kWh elektriciteit (bron: CBS).

De exacte daling van de daling van de energierekening is echter voor iedereen anders en hangt van het energieverbruik en de energietarieven. Het prijsplafond is bepaald voor een energieverbruik tot 2.900 kWh stroom en 1.200 m³ gas. Het blijft zodoende interessant om zo min mogelijk energie te verbruiken. Kijk op onze pagina Duurzame toekomst voor hulp om te besparen op uw energieverbruik en uw energierekening.

Het prijsplafond geldt bij elke energieleverancier. Ook bij een verhuizing of overstap, zal het prijsplafond gelden. Bij een verhuizing of overstap, zullen DGB Energie en de andere energieleverancier beiden het prijsplafond toepassen op een gedeelde van het energieverbruik. Het toegepaste prijsplafond is terug te vinden in de jaarnota.

Voor onze klanten staat het voorschotbedrag van januari al klaar in MijnPortaal. In dit voorschotbedrag zitten de tarieven, de overheidsheffingen en overheidsmaatregelen van 2023 verwerkt.

Energiemaatregelen

Het afgelopen jaar zijn de energietarieven enorm gestegen. Ter compensatie van de gestegen energiekosten heeft de overheid een aantal maatregelen genomen, zoals:

 • de CEK22 regeling (€190,00 compensatie november en december 2022):
 • het prijsplafond dat op 1 januari 2023 is ingegaan:
 • energietoeslag voor huishoudens met lage inkomens.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de verschillende maatregelen.

Wist u dat:

 • De tarieven van DGB Energie veelal láger liggen dan de tarieven van het prijsplafond en van vele andere energieleveranciers. Wilt u meer weten over onze lage energietarieven, neemt u dan contact op met ons.
 • Het merendeel van onze klanten vaste contracten hebben met tarieven die ver onder het prijsplafond liggen.
 • Onze klantenservice altijd voor u klaarstaat.
 • Onze klanten zo tevreden zijn over onze dienstverlening dat ze langdurig bij ons blijven.

Compensatieregeling november en december 2022

In november en december 2022 hebben al onze klanten de compensatie €190,00 ontvangen. Voor november is de compensatie op 13-11-2022 ontvangen en voor december is de compensatie op 13-12-2022 ontvangen.

Energietoeslag lage inkomens

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen extra steun van de overheid. Wie maximaal 120% van het sociaal minimum verdient, heeft net als in 2022 recht op energietoeslag. Informeert u bij uw gemeente voor meer informatie hierover.

Het prijsplafond bij DGB Energie en de CEK23 regeling

Het prijsplafond is op 1 januari 2023 ingegaan. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het prijsplafond. Daarnaast vindt u op deze pagina informatie over hoe het prijsplafond werkt en wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Bij DGB Energie is het prijsplafond maar op een relatief kleine groep klanten van toepassing. Het merendeel van onze klanten hebben vaste contracten met tarieven die ver onder het prijsplafond liggen. DGB Energie heeft zodoende de subsidie voor het prijsplafond (officieel CEK23) niet teruggevraagd bij RVO.

Het prijsplafond is bedoeld om energierekening minder hoog te maken. Dankzij het prijsplafond betaalt u in 2023 een maximale prijs voor stroom en gas tot een maximaal verbruik van 2.900 kWh voor stroom en 1.200 m³ voor gas. Dit heet het verbruiksplafond.

Voor het verbruik tot aan het verbruiksplafond betaalt u de tarieven van het prijsplafond. Deze tarieven zijn door de overheid bepaald op € 0,40 per kWh stroom en € 1,45 per m³ gas. Deze tarieven zijn inclusief btw en overheidsheffingen. Verbruikt u meer stroom of gas dan het verbruiksplafond? Dan betaalt u over alles wat u boven deze grens verbruikt de actuele tarieven volgens uw energiecontract.

DGB Energie juicht het toe dat huishoudens gecompenseerd worden in een gestegen energierekening. Het is belangrijk dat de compensatie huishoudens de nodige lucht geeft bij het betalen van de rekeningen.

Wanneer u als klant in aanmerking komt voor het prijsplafond, ontvangt u van DGB Energie maandelijks naast de reguliere voorschotnota tevens een nota ‘korting prijsplafond’. In deze nota ‘korting prijsplafond’ vindt u een berekening van de korting die het prijsplafond voor u oplevert. Beide nota’s worden maandelijks met elkaar verrekend, zodat u alleen het verschil van de twee nota’s hoeft te voldoen en u volledig profiteert van het prijsplafond.

Houdt u er rekening mee dat uw daadwerkelijke verbruik op uw jaar- of eindnota wordt berekend en bij deze jaar- of eindnota ontvangt u tevens de definitieve nota ‘korting prijsplafond’.

In het schema hieronder kunt u zien wat u na verrekening moet betalen.

In de winter verbruikt u meer energie dan in de zomer. Verbruikt u in een maand meer, dan kunt u dit compenseren met uw verbruik van de overige maanden tot aan de jaarrekening. Verbruikt u juist minder, dan neemt u het tegoed dat overblijft automatisch mee naar de volgende maand. Het verbruik dat u in de periode vóór de jaarrekening niet opmaakt, neemt u niet mee naar de periode na de jaarrekening.

Hieronder vindt u nog een aantal veelgestelde vragen over het prijsplafond. Mocht uw vraag niet beantwoord zijn, kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!

Bij een prijsplafond is er een maximumprijs voor stroom en gas. Over het eerste gedeelte van uw energieverbruik betaalt u niet meer dan deze maximumprijs. Het eerste gedeelte van het energieverbruik noemen we het basisverbruik. Is het energieverbruik meer dan het basisverbruik, dan betaalt u over dit meerverbruik de actuele tarieven volgens uw energiecontract.

Het prijsplafond zorgt er voor dat de energierekening voor veel mensen betaalbaarder wordt. Tegelijkertijd stimuleert het energiebesparing.

Het prijsplafond is vastgesteld voor een maximaal verbruik van 2.900 kWh voor stroom en 1.200 m³ voor gas. Het maximale tarief voor het prijsplafond is vastgesteld op € 0,40 per kWh stroom en € 1,45 per m³ gas. Deze tarieven zijn inclusief btw en overheidsheffingen.

In de berekening van uw nieuwe maandelijkse voorschot voor 2023 hebben we rekening gehouden met het prijsplafond, de nieuwe verhoogde overheidsheffingen (energiebelasting en btw) en uw energieverbruik.

Wilt u toch uw voorschotbedrag aanpassen? Log dan in bij Mijn Portaal of stuur een e-mail naar verkoop@dgbenergie.nl.

Het prijsplafond gaat in per 1-1-2023 en geldt voor heel 2023.

Een basisverbruik kan gezien worden als een verbruiksbundel. Voor het verbruik binnen de bundel geldt een maximumprijs voor stroom en gas. Deze maximumprijs is vaak een lager tarief dan het tarief voor stroom en gas volgens uw energiecontract. Is het energieverbruik meer dan het basisverbruik, dan betaalt u over dit meerverbruik de actuele tarieven volgens uw energiecontract. Hierdoor probeert de overheid huishoudens te stimuleren om energie te besparen.

Het basisverbruik is door het kabinet vastgesteld op 2.900 kWh stroom en 1.200 m³ gas. Dit basisverbruik geldt voor iedereen. Het maakt dus niet uit hoe groot het huis(houden) is.

Het prijsplafond geldt voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting en is van toepassing op gebouwen die bedoeld zijn om te wonen, werken of verblijven.

Het prijsplafond geldt alleen als het energietarief hoger is dan de vastgestelde prijs van het prijsplafond.

Met zonnepanelen wordt soms niet alle stroom die opgewekt wordt direct verbruikt. Deze overtollige stroom gaat terug het energienet in. De teruggeleverde stroom wordt door ons weggestreept tegen de stroom die nog door ons geleverd wordt. Dit heet salderen. U betaalt alleen voor de stroom die u verbruikt na aftrek van de teruggeleverde stroom. Het prijsplafond wordt berekend na het salderen.

Per 1 januari 2023 gaan de energiebelasting weer omhoog. Ook de btw gaat terug van 9% naar 21%. Dit waren tijdelijke maatregelen om energie betaalbaar te houden.

De overheid heeft aangegeven dat een huishouden met een gemiddeld verbruik ongeveer € 2.500 per jaar bespaart door het prijsplafond. In 2021 was het gemiddelde verbruik van een huishouden 1.200 m³ gas en 2.460 kWh elektriciteit (bron: CBS).

De exacte daling van de daling van de energierekening is echter voor iedereen anders en hangt van het energieverbruik en de energietarieven. Het prijsplafond is bepaald voor een energieverbruik tot 2.900 kWh stroom en 1.200 m³ gas. Het blijft zodoende interessant om zo min mogelijk energie te verbruiken. Kijk op onze pagina Duurzame toekomst voor hulp om te besparen op uw energieverbruik en uw energierekening.

Het prijsplafond geldt bij elke energieleverancier. Ook bij een verhuizing of overstap, zal het prijsplafond gelden. Bij een verhuizing of overstap, zullen DGB Energie en de andere energieleverancier beiden het prijsplafond toepassen op een gedeelde van het energieverbruik. Het toegepaste prijsplafond is terug te vinden in de jaarnota.