BIOMASSA

”De herkomst van onze duurzame energie”

Zon, wind en water zijn bekende duurzame energiebronnen. Biomassa daarentegen is minder bekend. Terwijl het een belangrijk aandeel heeft in de opwekking van hernieuwbare energie. Er is biomassa in overvloed maar we benutten het niet of in ieder geval niet efficiënt genoeg. Met onder andere als gevolg mest- en afvaloverschotten in ons land. DGB Energie zet in op het terugdringen van problemen zoals mest- en afvaloverschotten. Deze zijn zeer geschikt voor hergebruik om bio energie (duurzame energie) mee op te wekken door biovergisting in vergistingsinstallaties. Daarom leveren wij 100% groene stroom die voor een groot deel afkomstig is uit restproducten (biomassa). Goed voor het milieu en daarmee dragen we bij aan de energietransitie. Oftewel minder gebruik van fossiele brandstoffen, waardoor de CO2 uitstoot flink verlaagd. Samen zorgen we voor een schonere energievoorziening! Doet u mee? Vraag nu uw aanmeldcode aan en doe mee! 

Wat is biomassa? 

Het begrip biomassa is een verzamelnaam voor plantaardige en dierlijke restproducten uit de voedselketen. Denk aan organische materialen zoals hout, gft-afval en plantaardige afvalresten uit de voedingsmiddelen industrie. Maar ook afvalresten van voedsel zoals koek, brood, snoep en mest van dieren. Of restproducten van bijvoorbeeld de verwerking van granen, mais of voorgebakken friet. Via diverse processen zijn deze restproducten om te zetten in energie.

Hernieuwbare energieopwekking uit biomassa

Het produceren van energie uit biomassa noemen we bio energie. Door middel van processen zoals vergassen, biovergisting of verbranden, worden organische grondstoffen omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. Het opwekken vindt onder meer plaats in elektriciteitscentrales, afvalverbrandingsinstallaties en vergistingsinstallaties bij onder andere agrarische bedrijven. Wist u dat het een belangrijke bron van hernieuwbare energie is in Nederland! Bekijk onderstaand enkele voorbeelden van restproducten, oftewel biomassa:

Duurzame energiebron

De overheid beschouwt energie uit biomassa als een duurzame energiebron. Dat staat in het Energieakkoord dat door de overheid is opgesteld. Maar waarom is biomassa eigenlijk groen, oftewel een duurzame energiebron?

  • In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals kolen of olie, raakt biomassa (restproducten) niet op.

  • CO2 die bij de opwekking van bio energie ontstaat, draagt niet bij aan klimaatverandering. Puur omdat de netto concentratie CO2 niet stijgt.

  • De opwekking van bio energie is naar behoefte te regelen. De biovergister heeft de productie van bio energie zelf in de hand en kan dit aanpassen aan de vraag. Ook zijn de vergistingsinstallaties onafhankelijk van bijvoorbeeld hoeveel zon op een dag schijnt, hoe hard de wind waait of andere weersomstandigheden. 

Als het om de hoeveelheid biomassa gaat is er meer dan genoeg. We gebruiken deze mogelijkheid niet. Of sterker nog niet efficiënt genoeg. Binnen de agrarische sector hebben agrariërs een overschot aan mest. Met andere woorden de productie van mest is groter dan agrariërs verantwoord kunnen gebruiken. Dit vormt een probleem in ons land. Men weet niet waar ze de hoeveelheden mest moeten laten. Een gevolg is dat het schadelijk is voor het milieu. Maar dit is niet het enige probleem waar we mee te maken hebben. Wat dacht u van de grote hoeveelheden huishoudelijk afval in Nederland? Daar is de gehele Nederlandse bevolking verantwoordelijk voor. U dus ook. Deze problemen hebben consequenties voor de biodiversiteit maar ook voor onze gezondheid.

Biovergisting

Biovergisting vindt plaats in vergistingsinstallaties. Het is een natuurlijk afbraakproces waarbij biogas wordt gewonnen uit een mengsel van mest en organische restproducten. Wellicht is het u wel eens opgevallen dat het grasafval of gft-afval in uw groenbak warmte afgeeft en dampt. Dat is het begin van biovergisting en dus de productie van gas. Het proces biovergisting is vrij ingewikkeld en vereist expertise. Benieuwd hoe biovergisting in de praktijk werkt? lees onderstaand het verhaal van biovergister Anerveen, een bekende klant van DGB Energie, waar we veelal mee samenwerken.

Bio energie

In een vergistingsinstallatie verwerken bacteriën mest en uw (rest)afvalproducten uit onder andere de agrarische sector. Doordat de bacteriën deze organische stoffen eten, produceren de bacteriën gassen. Dit wordt ook wel biogas genoemd. Deze biogassen worden opgevangen in een warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK) met generator. Deze installatie maakt het mogelijk om duurzame elektriciteit en warmte op te wekken, kortom bio energie.

Onderstaande afbeelding geeft een duidelijk beeld van het proces biovergisting: 

biovergisting

Samen verbeteren we de wereld!

DGB Energie is een oer Hollands bedrijf waarbij de wortels liggen in de agrarische sector. Wij kopen zo veel mogelijk duurzame energie in bij onze eigen klanten in de agrarische sector. Van boeren zelf. Inmiddels profiteren naast agrariërs ook consumenten en bedrijven (MKB) van “agrarische” energie. Deze energie is duurzaam en voor een groot deel afkomstig uit biomassa. Daarnaast zon- en windkracht. Veelal in Nederland maar ook in Noord-Europa. Lees meer over energie zakelijk. Ons land is tot slot een klein land. Daarom garanderen wij 100% groene stroom door groencertificaten. Ook wel Garanties van Oorsprong (GvO’s) genoemd.

Bovenal lossen wij problemen zoals het terugdringen van overschotten in Nederland op. Deze overschotten van bijvoorbeeld huishoudelijk afval of mest zijn zeer geschikt voor hergebruik. Namelijk het opwekken van duurzame energie. Op deze manier creëren we een win-win situatie. De kunst is om de afvalstroom te verplaatsen naar een verwerkingsstroom. Goed voor het milieu! Daardoor kunt u bij ons profiteren van 100% groene stroom, zonder extra opslag. Oordeel zelf en bekijk ons Stroometiket!

Wek zelf duurzame energie op

Wilt u zelf uw eigen duurzame energie opwekken? Denk dan eens aan de mogelijkheid van zonnepanelen kopen via DGB Energie.