Biomassa is de belangrijkste bron in Nederland voor hernieuwbare energieopwekking. Oftewel duurzame energie. Onder andere door vergistingsinstallaties wordt biomassa omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. Benieuwd hoe dit in de praktijk werkt? Lees meer en neem een kijkje in de keuken bij een bekende klant van DGB Energie, namelijk Bioverwerking Anerveen.

In gesprek met Gert Telman van Bioverwerking Anerveen

DGB Energie is in gesprek gegaan met Gert Telman van Bioverwerking Anerveen. Sinds november 2012 heeft hij het dagelijkse beheer in handen. Bioverwerker Anerveen exploiteert een mestverwerkingsbedrijf met een vergistingsinstallatie. Een initiatief van Jan Hulter, tevens eigenaar van loon- en grondverzetbedrijf Hulter in Anerveen. Na een rondleiding en een indrukwekkend gesprek met Gert blijkt biovergisting een specialistisch vak te zijn.

 

Wat is precies een biovergister?

Een biovergister heeft een vergistingsinstallatie waarin biomassa verwerkt wordt. De juiste samenstelling biomassa gaat als input in deze installatie. Bij biomassa kunt u denken aan mest en afvalproducten afkomstig uit de agrarische sector. Enkele voorbeelden van restproducten zijn: uienvellen, graanresten en bloembolresten. Maar ook mest in vloeibare en vaste vorm, koffiedik, appels en peren. Vervolgens ontstaat door het verwarmen, roeren en vergisten van bacteriën biogas. Een generator vangt deze biogassen op, die op zijn beurt weer groene stroom opwekt. Door het terugleveren van deze groene stroom aan het elektriciteitsnet, kunt u als afnemer daar uiteindelijk van profiteren!

Bioverwerking Anerveen zet daarnaast de biogassen in als warmtebronnen om de silo’s voor de bacteriën op te warmen of om mest te drogen. De warmte die vrijkomt tijdens het proces gebruiken zij zelf volledig voor de bedrijfsvoering. Het exportwaardige eindproduct na vergisting, een ander woord voor digestaat, is inzetbaar als vervanger van kunstmest. Een agrariër kan niet zonder en waar op nog geen 500 kilometer hier vandaan in bijvoorbeeld Duitsland, een structureel tekort aan is. Het eindproduct moet een goed en schoon eindproduct zijn, anders gaat dit ten koste van je eigen afzetmarkt. Daarom is het belangrijk om nauwkeurig de restproducten vanuit onder andere de agrarische sector te kiezen. Een voorbeeld is een partij appels en peren van de veiling. Deze waren afgekeurd voor de verkoop en men moet betalen op moment dat het naar de stort gaat. Op deze manier creëer je een win-win situatie waarbij de kunst is om de afvalstroom te verplaatsen naar een verwerkingsstroom.

Wat wekt Bioverwerking Anerveen jaarlijks op aan stroom?

Wanneer de installatie goed draait en de juiste temperatuur en input aanwezig zijn, is het mogelijk om 2,1 megawatt op te wekken. Dat is goed voor ongeveer 500 agrariërs met een gemiddeld jaarverbruik van 40.000 kWh. ‘Dat is een belangrijke reden waarom wij kiezen voor DGB Energie. Energie van boeren, voor boeren, krijgt een geheel nieuwe dimensie in deze wetenschap. Ook het zaken doen binnen de gemeentelijke grenzen om samen de CO2 reductie aan te pakken, is voor ons vanzelfsprekend”. De korte lijnen binnen de organisatie en het zomaar even binnenlopen bij Energiecentrum Hardenberg zorgen voor prettige ervaringen/samenwerking! Aldus Gert Telman.

CO2 Footprint

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas heeft bio-energie als voordeel dat de grondstof niet opraakt. Daarnaast stoot de productie van bio-energie geen extra CO2 uit. Daardoor werkt deze biovergister mee aan het maatschappelijke doel van CO2 reductie.

Hoe wordt ingespeeld op de invoering mestverwerkingsplicht?

Mest is een waardevol product die voor een agrariër onmisbaar is. Zonder bemesting ontstaat geen enkel gewas. Er is steeds meer sprake van mestoverschotten in Nederland en daarom is een mestverwerkingsplicht ingesteld. Dit is afhankelijk van de regio. In Anerveen geldt een verwerkingsplicht van 10%. Men exporteert meer mest naar landen als Duitsland en Frankrijk. Maar daarvoor moet de mest eerst behandeld zijn in speciale installaties. Daar zijn zij één van. Echter ontbreekt het aan voldoende capaciteit om de volledige mestverwerkingsplicht op te vangen voor heel Overijssel.

Wat is jullie visie op vergisting in de landbouw?

Veel onderzoeken houden zich bezig met innovatieve oplossingen in de branche. De ontwikkelingen zetten zich voort. Volgens Gert is een goede innovatie mogelijk in vloeibaar gas (genaamd LNG). De verwachting voor de komende 10 jaar is dat de totale capaciteit van LNG-export- en importterminals zal verdubbelen. Dit is natuurlijk afhankelijk van onder andere de wet- en regelgeving in Nederland. Bioverwerking Anerveen ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet want zij geloven dat er volop kansen en mogelijkheden zijn.

Wist u dat…        

De mest van één koe, die buiten loopt, op jaarbasis goed kan zijn voor de verwarming van 7 woningen!

Bioverwerking Anerveen zet biomassa om in energie.