Opbouw van uw energierekening

Uw energierekening is opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk:

1. Leveringskosten

Leveringskosten zijn de kosten voor energie die u daadwerkelijk verbruikt. Deze kosten worden bij u in rekening gebracht door uw energieleverancier en bestaan uit een deel vastrecht en een deel variabel of vast energietarief. Het vastrecht zijn de kosten die iedereen moet betalen om aangesloten te zijn op het energienetwerk. Een variabel of vast tarief is de prijs voor de daadwerkelijke energie per kWh.

U kunt kiezen tussen een variabel tarief of een vast tarief. Wanneer u kiest voor een variabel tarief kan deze sterk fluctueren. Daarnaast is de prijs gekoppeld aan de marktprijzen van dat moment. Wanneer u kiest voor een vast tarief wordt het tarief voor een bepaalde tijd vastgezet. Dan betaalt u vervolgens gedurende die periode het afgesproken vaste tarief.

1.1 Regiotoeslag bij gas

Aardgas wordt gewonnen in Groningen. Dit gas moet vanaf Groningen getransporteerd worden naar uw woning. Dit transport is de regiotoeslag.

De hoogte van deze toeslag wordt bepaald door de afstand die u van Groningen afwoont. Hoe verder u van Groningen af woont, hoe verder het gas getransporteerd moet worden.
De regiotoeslag is al opgenomen in uw leveringstarief. De hoogte van uw leveringstarief is daarom mede afhankelijk van de regiotoeslag. gasregio

Regio Provincie Netbeheerder
1 Flevoland, N-Holland, Utrecht, Z-Holland, Gelderland, Overijssel ENECO netbeheerdr Amstelland, ENECO Netbeheerder Z-Kennemerland, ENECO Netbeheerder M-Kennemerland, ENECO Netbeheerder Amstelland B.V., Netbeheerder Haarlemmermeer, Continuon, Essent netwerk Schiphol
2 Zeeland Delta Netbedrijf GAS
3 Utrecht, N-Holland, Z-Holland, Gelderland ENBU, ENECO Netbeheer Zeist en Omstreken, ENECO Netbeheer, ENECO Netbeheer M-Holland, ENECO Edelnet Delfland BV
4 Drenthe, Groningen, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Friesland ENECO Netbeheer N/O Friesland, Essent Netwerk-N, Essent Netwerk Friesland, Continuon
5 Gelderland, Limburg, N-Brabant Essent Netwerk Limburg, Essent Netwerk Brabant
6 N-Brabant Dong/intergas Netbeheer
7 Limburg N.V. Nutsbedrijven Maastricht
8 Drente, Flevoland, Friesland, Gelderland, Overijssel CONET, Rendo Netbeheer
9 Limburg, N-Brabant ENECO Netbeheer Weert, RWE/Obragas Net NV, NRE Netbeheer
10 Z-Holland Westland Energie Infrastructuur

2. Netwerkkosten

De netbeheerder beheert het netwerk waar onze stroom vandaan komt, totdat het bij ons thuis wordt afgeleverd. Daardoor moeten alle gebruikers een deel meebetalen voor de aanleg van dit netwerk en het transport van energie (gas en elektriciteit). Dit zijn de netwerkkosten.

DGB Energie draagt (waar mogelijk) zorg voor deze netwerkkosten. Deze kosten bestaan uit het capaciteitstarief, maar ook het meettarief. Het capaciteitstarief is een vast bedrag per maand en is vervolgens afhankelijk van de grootte van uw aansluiting.
Wij brengen deze kosten daarom bij u in rekening en dragen ze vervolgens af aan uw netbeheerder. Op deze manier ontvangt u maar één rekening.

Wanneer het niet mogelijk is om deze kosten te bundelen, ontvangt u van uw netbeheerder een aparte rekening voor de netwerkkosten. Meer uitleg over netwerkkosten en de opbouw hiervan kunt u ook vinden op de ACM.nl.

De specifieke netwerkkosten van uw netbeheerder kunt u vinden op de website van uw netbeheerder. U kunt op deze kaart zien welke netbeheerder bij u in de regio actief is.

3. Belastingen

Energieverbruik belast het milieu. Daarom heft de overheid een energiebelasting. U betaalt naar gelang uw verbruik. Op deze manier wil de overheid het energieverbruik verminderen en daarmee het milieu ontzien. De energiebelasting wordt daardoor in rekening gebracht door DGB Energie en dan afgedragen aan de overheid. Tot slot betaalt u zelf als consument ook 21% BTW over alle componenten van uw energierekening.

Bekijk mijn energierekening

 

 

Windmolen

Opbouw tarief

Bij DGB Energie krijgt u altijd vaste tarieven. Deze tarieven worden vastgesteld voor één, twee of drie jaar. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent en wordt u dus niet geconfronteerd met prijsschommelingen.

Bij ieder contract voor elektriciteit heeft u namelijk altijd de keuze uit enkel- of dubbeltarief. Dit betekent dat u bij enkeltarief één gemiddeld tarief betaalt voor uw elektriciteit. Maar bij dubbeltarief worden twee tarieven gehanteerd. In de dal of laag uren (’s nachts) betaalt u namelijk een lager tarief dan in de piek- of normaaluren (overdag). Dan betaalt u weliswaar het hoog tarief.

Daarnaast kunt u dubbeltarief aanvragen bij de netbeheerder in uw regio. Bekijk dan op deze kaart welke netbeheerder in uw regio actief is.

Tarieven

Elektra

Bekijk hier de tarieven inclusief toeslagen
Tarieven
Tarieven

Gas

Bekijk hier de tarieven inclusief toeslagen
Tarieven

Groene stroom

Groene Stroom is stroom, opgewekt uit duurzame bronnen zoals windenergie, waterkracht, zonne-energie en bio-energie. Daardoor raken de natuur en de atmosfeer minder vervuild. Groene Stroom wordt geleverd via het gewone elektriciteitsnetwerk.

Salderen en terugleveren

Bij DGB Energie kunt u salderen en terugleveren. Maar wilt u ook weten hoe dat precies werkt? Bekijk dan hier de informatie over salderen en terugleveren.