Het contract met DGB Energie kan op elk gewenst moment opgezegd worden.
Het contract met DGB Energie moet altijd schriftelijk worden opgezegd door de afnemer.
Een contract voor onbepaalde tijd kan te allen tijde opgezegd worden. Hierbij dient de afnemer een opzegtermijn van 30 kalenderdagen aan te houden.
Een contract voor bepaalde tijd kan te allen tijde opgezegd worden, maar uiterlijk 30 kalenderdagen voor het einde van de looptijd.

Wanneer het contract voor bepaalde tijd ten einde loopt en DGB Energie geen opzegging van het contract heeft ontvangen, zal DGB Energie een verlengingsvoorstel met de dan geldende tarieven aanbieden aan de afnemer.
Wanneer een contract voor bepaalde tijd voortijdig wordt opgezegd, dan brengt DGB Energie hiervoor een opzegvergoeding in rekening.

Bekijk hier de hoogte van de opzegvergoeding.