Een zonnepanelensysteem bestaat naast zonnepanelen ook uit een omvormer. Deze zet de opgewekte zonne-energie (gelijkstroom) om naar bruikbare stroom (wisselstroom) voor uw woning of bedrijf. Deze omvormer wordt geplaatst op een goed geventileerde plek. Vervolgens wordt het systeem vakkundig aangesloten in uw meterkast. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit van uw zonnepanelen wordt via de omvormer geregistreerd.

Lees meer over zonnepanelen kopen via DGB Energie