Duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk thema. Vanuit de overheid is een energie akkoord opgesteld waarin dit thema verder is uitgewerkt. Het resultaat moet 16% hernieuwbare energie in 2023 zijn. Om deze doelstelling te realiseren is samenwerking tussen overheid en marktpartijen een vereiste. Maar ook investeren in energie-innovatie, energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. Ook de investering zonnepanelen valt hieronder. Kortom verduurzamen als gezamenlijke missie van de overheid en het bedrijfsleven.

Verduurzamen

Duurzaamheid is bij Wavin Nederland een belangrijk onderwerp, waar het bedrijf proactief mee bezig is. Daardoor hebben zij onder andere interne doelstellingen vastgesteld op het gebied van duurzaamheid. Zodoende ontstond het verminderen van de energiebehoefte van het kantoorgebouw in Hardenberg, waardoor minder energie uit het elektriciteitsnet nodig is. Door maatregelen te nemen is deze behoefte goed te vervullen. Lees meer hierover op de website van Wavin.

“De benodigde energie komt uit restwarmte van de Wavinfabriek in Hardenberg. Het kantoor van Wavin Nederland maakt nu al voor 80% van zijn energiebehoefte gebruik van deze restwarmte. Daardoor is een veel kleiner aandeel aan traditionele energie nodig. En ook dat aandeel willen we zoveel mogelijk verduurzamen”.

Investering zonnepanelen door Wavin Nederland

Via DGB Energie is het mogelijk om te investeren in zonnepanelen. Daarmee wekt u uw eigen energie op en wordt u minder afhankelijk van de energieleverancier. Een goede keuze van Wavin Nederland om via DGB Energie te investeren in zonnepanelen. Lees meer over DGB Energie. Daarmee konden zij een flink deel van de energiebehoefte van het kantoorgebouw op een duurzame manier dekken. Hierdoor is het bedrijf een stap dichter bij het behalen van de interne doelstelling op het gebied van duurzaamheid. Namelijk energiezuinig en duurzaam werken. Dit komt volledig ten goede aan de missie van de overheid. Op het dak van het kantoor in Hardenberg is een installatie geplaatst die bestaat uit 208 zonnepanelen, die een opbrengst van 15.200 kWh opleveren.

 

investering zonnepanelen via DGB Energie    DGB zonnepanelen bij Wavin Hardenberg

Deze installatie is verricht door Energie Servicebedrijf Nederland. De installatietak van DGB met installateurs die over het keurmerk Zonnekeur beschikken.

Bent u geïnteresseerd in een op maat gemaakte berekening voor uw situatie? Vraag een vrijblijvende offerte aan of bekijk meer informatie over zonnepanelen.