MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO is al jaren een bekend begrip. Het staat namelijk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een ander woord voor duurzaam ondernemen. Dat wil zeggen op een verantwoorde wijze omgaan met Mens, Milieu en Economie. Dit zijn de drie belangrijke pijlers van MVO. De visie van DGB Energie is gericht op een duurzame toekomst. Daarom vinden wij aandacht voor MVO belangrijk en willen we graag het goede voorbeeld geven. Daarbij zijn we continue zoekende naar de juiste balans tussen Mens, Milieu en Economie. Maar bovenal bewust op zoek naar manieren om het bedrijf te verbeteren. Ontdek onze initiatieven op dit vlak.

Wilt u graag meer weten over MVO? Lees daar meer over op de website van MVO Nederland.

Respectvol omgaan met milieu

Het respectvol omgaan met de omgeving heeft betrekking op de pijler milieu. Dat wil zeggen dat DGB Energie zoveel mogelijk rekening houdt met de gevolgen van de bedrijfsvoering voor de omgeving. Binnen diverse bedrijfsprocessen proberen wij daarom onnodig energieverbruik en de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken. Maar ook het gebruiken maken van duurzame materialen en het verminderen van de hoeveelheid afval. Door energiebesparende maatregelen te nemen, zorgt DGB Energie enerzijds dus voor een lagere belasting van het milieu. Anderzijds realiseren we ook lagere energiekosten, wat ten goede komt aan de economische opbrengsten. Bekijk onderstaand onze MVO maatregelen.

Gezond bedrijf

De tweede pijler van MVO is economische opbrengst. Met andere woorden wat zijn de economische effecten van onze bedrijfsvoering. DGB Energie levert een positieve bijdrage aan de economie. Winst is belangrijk voor het bedrijf om de continuïteit te kunnen waarborgen. Maar het gaat veel verder dan alleen de jaarlijkse balans opmaken. DGB Energie wil ook graag een goede klantrelatie opbouwen en een betrouwbare partner zijn voor haar klanten, medewerkers en partners.

De mens is ons uitgangspunt

De laatste pijler van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de mens. DGB Energie heeft aandacht voor het welzijn van de medewerkers en klanten, zowel binnen als buiten het bedrijf. Zij bepalen mede het succes van de organisatie. Onder de pijler mens staan meerdere factoren centraal. Denk bijvoorbeeld aan: werksfeer, gezonde werkplekken, klimaatbeheer, sociale initiatieven en noaberschap.

Respectvol omgaan met milieu

Het bedrijfspand van DGB Energie bevindt zich op een locatie die goed bereikbaar is en zon georiënteerd. Het gebouw bevat veel grote ramen waardoor sprake is van transparantie en natuurlijk licht. Daarnaast is het gehele gebouw ook geïsoleerd.

DGB Energie wekt zelf duurzame energie op door middel van zonnepanelen. Lees meer over zonnepanelen.

Via een oplaadpaal voorziet DGB Energie auto’s van stroom.

Het scheiden van afvalstromen en het hergebruik van materialen.

Denk hierbij aan LED verlichting of energiezuinige lampen die het stroomverbruik aanzienlijk verminderen.

DGB Energie maakt optimaal gebruik van de wisseling van de seizoenen: in de zomer is het warm en gebruiken we opgeslagen energie om te koelen. In tegenstelling tot de winter is het koud en wordt opgeslagen energie gebruikt voor verwarming.

Wij beschikken over milieuvriendelijke auto’s die de CO2 uitstoot verminderen.

Het beperken van de hoeveelheid drukwerk en het verminderen van het papiergebruik. Via Mijn Portaal, de digitale omgeving van DGB Energie, kunt u dus al uw energiezaken online inzien en regelen.

Gezond bedrijf

De klant staat centraal en wij krijgen energie van positieve klantervaringen. Ook horen wij graag uw mening. Wij nemen namelijk klachten of suggesties serieus.

Onze ambitie is om verder te groeien, waardoor we werkgelegenheid creëren.

DGB Energie wil graag een betrouwbare partner zijn voor haar leveranciers en partners. Een duurzame relatie opbouwen is daarbij van belang. Wij staan ook altijd open voor nieuwe samenwerkingen. Samen sta je sterker!

DGB Energie koopt duurzame energie in die voornamelijk afkomstig uit biomassa en veelal wordt ingekocht bij onze eigen klanten. Wij leveren zodoende standaard 100% groene stroom, zonder extra opslag.

Winst is belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf. Het management stuurt constant op verbruiken, productiviteit en efficiëntie. Wij willen graag verder groeien en steeds meer klanten en organisaties van duurzame energie voorzien.

Vernieuwing staat hoog in het vaandel en daarom is DGB Energie continue op zoek naar verbeteringen en duurzame ontwikkelingen.

DGB Energie is gevestigd in een verzamelgebouw waar wij nauw samenwerken met onze dochterbedrijven.

Door middel van sponsoring van initiatieven creëren we maatschappelijke betrokkenheid.

De mens is ons uitgangspunt

DGB Energie heeft voor de medewerkers verstelbare bureaus en stoelen, waardoor een goede werkhouding wordt gestimuleerd.

Wij hechten veel waarde aan lokale samenwerking. Daarom is DGB Energie continue op zoek naar nieuwe lokale samenwerkingen (noaberschap). Lees meer over onze lokale samenwerking met Bioverwerking Anerveen.

In het gebouw is een grote sociale ruimte ingericht waar wekelijks een gezamenlijke lunch wordt georganiseerd. Maar ook poolen en darten behoren tot de mogelijkheden voor medewerkers.

Binnen het bedrijf wordt iedereen gelijk behandeld. Ook zijn medewerkers toegankelijk waardoor een prettige werksfeer aanwezig is.

De personeelsvereniging van DGB Energie organiseert interne activiteiten om het teamverband te stimuleren.

Warmte- en koudeopslag

Warmte- en koudeopslag (WKO) is een belangrijke MVO maatregel. Het is namelijk een duurzame methode om bodemenergie in de vorm van warmte en koude op te slaan in de bodem. Door middel van een WKO systeem is het mogelijk om gebouwen te koelen of te verwarmen. Zodoende beschikt het pand waarin DGB Energie gevestigd is ook over een warmte- en koudeopslagsysteem. Het idee van warmte- en koudeopslag is ingegeven door de wisseling van de seizoenen: zomerdag is het warm en gebruiken we energie om het pand te koelen. De winter daarentegen is koud en dan gebruiken we energie voor verwarming van het pand.

Het is een aantrekkelijk idee om de zomerwarmte in de winter te gebruiken en de winterkou in de zomer. Hiermee realiseert DGB Energie namelijk een forse verlaging van de energiekosten. Bovenal belasten wij het milieu veel minder en reduceren wij de CO2 uitstoot. Kortom een duurzame oplossing!

  • Ruime besparing op energiekosten

  • Opslag van duurzame energie

  • Milieuvriendelijk

[fusion_youtube id=”https://youtu.be/2Y-dUrtqfCE” width=”500″ height=”400″ autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” /]

Bekijk bovenstaande video voor een duidelijke uitleg over hoe een warmte- en koudeopslagsysteem werkt. 

Hoe werkt warmte- en koudeopslag?

Een belangrijke basis voor een warmte- en koudeopslagsysteem is minimaal één warmte en een koude bron. Dit kunnen er ook meer dan één zijn. Deze warmte en koude bron bevindt zich in de bodem onder het gebouw. Voor de realisatie zijn daarom boringen uitgevoerd tot in de juiste watervoerende bodemlaag. De warmte- en koudeopslag betreft een open systeem, die de bronnen door een netwerk van leidingen met elkaar verbindt. Daardoor is het mogelijk om het grondwater van de warme bron naar de koude bron (rond) te pompen, en andersom.

Een ander belangrijk onderdeel van het warmte- en koudeopslagsysteem is de warmtewisselaar. Deze bevindt zich halverwege het leidingstelstel. De functie van de warmtewisselaar is energie opwekken (in de vorm van koude en warmte) uit het stromende grondwater. Vervolgens wordt deze energie doorgevoerd naar het gebouw om te verwarmen of te verkoelen.

Wisseling seizoenen WKO systeem

Winterdag is het over het algemeen koud en voorziet een WKO systeem een gebouw van warmte. In tegenstelling tot de winter gebeurt in de zomer het tegenovergestelde. Dat wil zeggen dat de warmte die in de zomer heerst in de warme bron wordt opgeslagen. Vervolgens wordt deze opgeslagen warmte gebruikt voor de winter. Zodoende wordt het gekoelde water van de winter opgeslagen in de koude bron. En deze bron kan dus in de zomer weer worden ingezet ter verkoeling van het gebouw.

Zonnepanelen 

DGB Energie heeft een eigen zonnepanelensysteem geïnstalleerd op het dak van ons bedrijfspand, genaamd Energiecentrum Hardenberg. Deze zonnepaneleninstallatie is ook een MVO maatregel en bestaat uit een combinatie van dunne film zonnepanelen en polykristallijn zonnepanelen. De dunne film zonnepanelen leveren een zeer hoog rendement op bij minder gunstige omstandigheden zoals hoge temperaturen of weinig lichtinstraling. De polykristallijn zonnepanelen daarentegen hebben een zeer hoge opbrengst per m². Door middel van zonnepanelen wekken we zelf duurzame energie op en besparen we op onze energiekosten. Bovendien belasten we het milieu minder en wordt klimaatverandering tegengegaan!