Beëindiging en opzeggen van uw contract

DGB Energie vindt het jammer wanneer klanten hun energiecontract willen opzeggen. DGB Energie kan deze klanten dan helaas niet meer laten profiteren van gunstige, scherpe tarieven en een uitstekende service. Toch wil DGB Energie, wanneer u besluit om uw energiecontract op te zeggen, uw opzegging soepel laten verlopen.

Wanneer een contract voor bepaalde tijd tussentijds opgezegd wordt, zal DGB Energie een vergoeding in rekening brengen. Deze is afhankelijk van het jaarverbruik en de looptijd van het contract.

Opzegvergoeding Zakelijk

Opzegvergoeding voor zakelijke afnemers bij een overeenkomst voor bepaalde tijd:

De opzegvergoeding bedraagt het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindigen en de resterende waarde van de overeenkomst, plus een administratieve vergoeding van maximaal 50 Euro.

Opzegvergoeding Consument

Verbruik elektra en/of gas Resterende looptijd v/h contract Bedrag
<10.000 kWh of <5.000m3 <1,5 jaar € 50,-
1,5 – 2 jaar € 75,-
2 – 2,5 jaar € 100,-
> 2,5 jaar € 125,-
>10.000 kWh of >5.000m3 15% van de restwaarde van het contract

 

Wanneer een afnemer het contract opzegt dient hij er zelf voor te zorgen dat hij bij een andere leverancier wordt aangemeld!