Over DGB Energie

Over DGB Energie

Uw energiepartner met verstand van zaken sinds 2001

DGB Energie is ontstaan uit De Groene Belangenbehartiger (DGB), een bedrijf dat is opgericht in 2001 als een belangenbehartiger voor de agrarische sector. Hierdoor is DGB één van de langst actieve partijen in de energiemarkt. In de eerste jaren van het bedrijf behartigde DGB de belangen van klanten door als intermediair lagere energieprijzen voor klanten te realiseren. Sinds 2006 leveren wij zelfstandig gas en elektriciteit met een leveringsvergunning van de ACM.

 

Uw energiepartner met verstand van zaken sinds 2001

DGB Energie is ontstaan uit De Groene Belangenbehartiger (DGB), een bedrijf dat is opgericht in 2001 als een belangenbehartiger voor de agrarische sector. Hierdoor is DGB één van de langst actieve partijen in de energiemarkt. In de eerste jaren van het bedrijf behartigde DGB de belangen van klanten door als intermediair lagere energieprijzen voor klanten te realiseren. Sinds 2006 leveren wij zelfstandig gas en elektriciteit met een leveringsvergunning van de ACM.

 

MISSIE

DGB Energie streeft naar positieve klantervaringen. Want daar krijgen wij energie van. Dit doen wij door u als klant centraal te stellen en te helpen besparen op uw energiekosten.

Wij zijn in 2001 ontstaan vanuit een duidelijke behoefte vanuit de agrarische sector. Energieleveranciers waren onpersoonlijk en onvoldoende bewust van haar verantwoordelijkheden. Volgens onze visie kon de gehele werkwijze eenvoudiger, persoonlijker maar vooral groener.

Met onze kernkwaliteiten eerlijke energie, kennis van de markt en persoonlijke benadering kunnen wij onze klanten optimaal van dienst zijn. Bij ons bent u geen nummer en denken wij juist met u mee! Kortom laagdrempelig.  

TOEKOMSTVISIE

Door overnames van grotere buitenlandse bedrijven zien we de laatste jaren energiebedrijven steeds internationaler worden. Dit is iets wat DGB Energie absoluut niet wil. Wij zijn een vooruitstrevende organisatie waarbij we namelijk dicht bij ons zelf willen blijven. Met een nuchtere kijk op zaken en een gezonde blik op de toekomst. Dat wil zeggen dat wij een Nederlandse onderneming zijn, oer-Hollands zoals we dat zelf noemen. 

Ons vizier staat op groen en richt zich op een duurzame toekomst. Dat begint eerst bij het maken van de juiste keuzes. Dit doen we door het creëren van win-win situaties (cocreatie). Samen met u verbeteren we de wereld want door samen te werken realiseren we een schone energievoorziening in de toekomst!   

MISSIE

DGB Energie streeft naar positieve klantervaringen. Want daar krijgen wij energie van. Dit doen wij door u als klant centraal te stellen en te helpen besparen op uw energiekosten.

Wij zijn in 2001 ontstaan vanuit een duidelijke behoefte vanuit de agrarische sector. Energieleveranciers waren onpersoonlijk en onvoldoende bewust van haar verantwoordelijkheden. Volgens onze visie kon de gehele werkwijze eenvoudiger, persoonlijker maar vooral groener.

Met onze kernkwaliteiten eerlijke energie, kennis van de markt en persoonlijke benadering kunnen wij onze klanten optimaal van dienst zijn. Bij ons bent u geen nummer en denken wij juist met u mee! Kortom laagdrempelig.  

TOEKOMSTVISIE

Door overnames van grotere buitenlandse bedrijven zien we de laatste jaren energiebedrijven steeds internationaler worden. Dit is iets wat DGB Energie absoluut niet wil. Wij zijn een vooruitstrevende organisatie waarbij we namelijk dicht bij ons zelf willen blijven. Met een nuchtere kijk op zaken en een gezonde blik op de toekomst. Dat wil zeggen dat wij een Nederlandse onderneming zijn, oer-Hollands zoals we dat zelf noemen. 

Ons vizier staat op groen en richt zich op een duurzame toekomst. Dat begint eerst bij het maken van de juiste keuzes. Dit doen we door het creëren van win-win situaties (cocreatie). Samen met u verbeteren we de wereld want door samen te werken realiseren we een schone energievoorziening in de toekomst!   

KERNKWALITEITEN

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO is al jaren een bekend begrip. Het staat namelijk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een ander woord voor duurzaam ondernemen. Dat wil zeggen op een verantwoorde wijze omgaan met Mens, Milieu en Economie. Dit zijn de drie belangrijke pijlers van MVO.

De visie van DGB Energie is gericht op een duurzame toekomst. Daarom vinden wij aandacht voor MVO belangrijk en willen we graag het goede voorbeeld geven. Daarbij zijn we continue zoekende naar de juiste balans tussen Mens, Milieu en Economie. Maar bovenal bewust op zoek naar manieren om het bedrijf te verbeteren. Ontdek onze initiatieven op dit vlak.

Het respectvol omgaan met de omgeving heeft betrekking op de pijler milieu. Dat wil zeggen dat DGB Energie zoveel mogelijk rekening houdt met de gevolgen van de bedrijfsvoering voor de omgeving. Binnen diverse bedrijfsprocessen proberen wij daarom onnodig energieverbruik en de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken. Maar ook het gebruiken maken van duurzame materialen en het verminderen van de hoeveelheid afval. Door energiebesparende maatregelen te nemen, zorgt DGB Energie enerzijds dus voor een lagere belasting van het milieu. Anderzijds realiseren we ook lagere energiekosten, wat ten goede komt aan de economische opbrengsten. Bekijk onderstaand onze MVO maatregelen.

De tweede pijler van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de mens. DGB Energie heeft aandacht voor het welzijn van de medewerkers en klanten, zowel binnen als buiten het bedrijf. Zij bepalen mede het succes van de organisatie. Onder de pijler mens staan meerdere factoren centraal. Denk bijvoorbeeld aan: werksfeer, gezonde werkplekken, klimaatbeheer, sociale initiatieven en noaberschap.

De derde pijler van MVO is economische opbrengst. Met andere woorden wat zijn de economische effecten van onze bedrijfsvoering. DGB Energie levert een positieve bijdrage aan de economie. Winst is belangrijk voor het bedrijf om de continuïteit te kunnen waarborgen. Maar het gaat veel verder dan alleen de jaarlijkse balans opmaken. DGB Energie wil ook graag een goede klantrelatie opbouwen en een betrouwbare partner zijn voor haar klanten, medewerkers en partners.

Respectvol omgaan met het milieu

DGB Energie wekt zelf duurzame energie op door middel van een groot zonnepanelen systeem op het dak van het bedrijfspand.

DGB Energie maakt optimaal gebruik van de wisseling van de seizoenen: in de zomer is het warm en gebruiken we opgeslagen energie om te koelen. In tegenstelling tot de winter is het koud en wordt opgeslagen energie gebruikt voor verwarming.

DGB Energie beperkt de hoeveelheid drukwerk vermindert het papiergebruik al jarenlang door systemen zoveel mogelijk te automatiseren en te digitaliseren. Via Mijn Portaal, de digitale omgeving van DGB Energie, kunnen klanten alle energiezaken online inzien en regelen. Hiermee tracht DGB Energie ook het papiergebruik van de klanten te verminderen.

Het bedrijfspand van DGB Energie bevindt zich op een locatie die goed bereikbaar is en zon georiënteerd. Het gebouw bevat veel grote ramen waardoor sprake is van transparantie en natuurlijk licht. Daarnaast is het gehele gebouw ook geïsoleerd.

Via een oplaadpunt bij het bedrijfspand kan DGB Energie elektrische auto’s van stroom voorzien.

DGB Energie scheidt afvalstromen zoveel mogelijk hergebruikt materialen

DGB Energie vervangt lampen bij het einde van de levensduur door LED verlichting of energiezuinige lampen om het stroomverbruik aanzienlijk te verminderen.

Wij beschikken over milieuvriendelijke auto’s die de CO2 uitstoot verminderen.

De mens is ons uitgangspunt

Een Overijsselse uitdrukking voor de sociale verhouding binnen de eigen gemeenschap. DGB Energie hecht veel waarde aan lokale samenwerking en is continu op zoek naar nieuwe lokale samenwerkingen. Met meerdere regionale verenigingen wordt samengewerkt en sponsort DGB Energie de vereniging of bepaalde activiteiten/initiatieven. Daarnaast probeert DGB Energie zoveel mogelijk samen te werken met lokale en regionale bedrijven.

DGB Energie heeft voor de medewerkers ergonomische werkplekken met verstelbare bureaus en stoelen om een goede werkhouding te stimuleren.

In het bedrijfsgebouw is een grote sociale ruimte ingericht waar wekelijks een gezamenlijke verse en gezonde lunch wordt georganiseerd. Daarnaast fungeert deze ruimte als een plek om samen te komen, te ontspannen en creativiteit van de mensen te stimuleren.

Binnen het bedrijf wordt iedereen gelijk behandeld. Ook zijn medewerkers toegankelijk waardoor een prettige werksfeer aanwezig is.

De personeelsvereniging van DGB Energie organiseert zeer regelmatig interne activiteiten om het teamverband te stimuleren.

Gezond bedrijf

De klant staat centraal en wij krijgen energie van positieve klantervaringen. Ook horen wij graag uw mening. Wij nemen namelijk klachten of suggesties serieus.

Onze ambitie is om verder te groeien, waardoor we nog meer werkgelegenheid creëren. Hiervoor hebben we diverse vacatures openstaan.

DGB Energie wil graag een betrouwbare partner zijn voor haar leveranciers en partners. Een duurzame relatie opbouwen is daarbij van belang. Wij staan ook altijd open voor nieuwe samenwerkingen. Samen sta je sterker!

DGB Energie koopt duurzame energie in die gedeeltelijk wordt ingekocht bij onze eigen klanten. Wij leveren zodoende standaard 100% groene stroom zonder extra opslag.

Winst is belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf. Het management stuurt constant op verbruiken, productiviteit en efficiëntie. Wij willen graag verder groeien en steeds meer klanten en organisaties van duurzame energie voorzien.

Vernieuwing staat hoog in het vaandel en daarom is DGB Energie continue op zoek naar verbeteringen en duurzame ontwikkelingen.

Door middel van sponsoring van diverse evenementen en initiatieven creëren we maatschappelijke betrokkenheid.

Vragen over Prinsjesdag?

De overheid heeft bekend gemaakt dat er een prijsplafond komt op de energietarieven. Op deze pagina houden we u op de hoogte. Dit doen we door antwoorden te geven op veel gestelde vragen. Mocht uw vraag niet beantwoord zijn, verzoeken we u contact met ons op te nemen door onderstaand formulier in te vullen. Door de bekendmaking van het prijsplafond zijn de wachtrijen aan de telefoon op dit moment langer dan u van ons gewend bent. Wij vragen u daarom om uw begrip en om contact met ons op te nemen via onderstaand contactformulier. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bij een prijsplafond is er een maximumprijs voor stroom en gas. Over het eerste gedeelte van uw energieverbruik betaalt u niet meer dan deze maximumprijs. Het eerste gedeelte van het energieverbruik noemen we het basisverbruik. Is het energieverbruik meer dan het basisverbruik, dan betaalt u over dit meerverbruik het markttarief.

Het prijsplafond zorgt er voor dat de energierekening voor veel mensen betaalbaarder wordt. Tegelijkertijd stimuleert het energiebesparing.

Wat het prijsplafond precies betekent voor uw energierekening weten we nog niet. Er moet namelijk nog veel worden uitgewerkt. We adviseren u dus ook om even te wachten met het aanpassen van het maandelijkse voorschot. U ontvangt hierover van ons nog een persoonlijk advies.

We adviseren u daarmee te wachten. U ontvangt van ons nog een persoonlijk bericht over uw maandelijkse voorschot. Daarin houden we rekening met het prijsplafond, de nieuwe overheidsheffingen en uw energieverbruik. We werken er hard aan om u op korte termijn een persoonlijk advies over uw voorschot te geven.

Uit berichten uit de media blijkt dat het prijsplafond ingaat per 1 januari 2023. Ook wordt er nog gekeken naar een extra oplossing voor de laatste maanden van 2022. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dit ook op onze website bekendmaken. Daarnaast zullen wij u als klant zo spoedig mogelijk informeren over wat het prijsplafond voor u inhoudt.

Een basisverbruik kan gezien worden als een verbruiksbundel. Voor het verbruik binnen de bundel geldt een lager tarief. Verbruikt u energie buiten de bundel dan is dat duurder. Hierdoor probeert de overheid huishoudens te stimuleren om energie te besparen.

Het basisverbruik is door het kabinet voorlopig voorgesteld op 2.400 kWh stroom en 1.200 m3 gas. Dit basisverbruik geldt voor iedereen. Het maakt dus niet uit hoe groot het huis(houden) is.

Het tarief bij het prijsplafond is nog niet bekend en de regeling wordt op dit moment nog verder uitgewerkt. In de mediaberichten zijn wel bedragen en tarieven voorbij gekomen. Deze bedragen en tarieven zijn alleen nog niet zeker en kunnen dus nog veranderen. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dit ook met u delen.

Als het prijsplafond per 1 januari 2023 ingaat, dan geldt dit voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting die bedoeld zijn om te wonen, werken of verblijven.

Het prijsplafond geldt alleen als het energietarief hoger is dan de vastgestelde prijs van het prijsplafond.

Het prijsplafond lijkt op dit moment niet te gelden voor huishoudens met stadswarmte. Daarnaast blijkt uit berichten uit de media dat er ook mogelijk nog gewerkt wordt aan maatregelen voor MKB bedrijven.

Per 1 januari 2023 gaan de energiebelasting weer omhoog. Ook de btw gaat terug van 9% naar 21%. Dit waren tijdelijke maatregelen om energie betaalbaar te houden. Het voordeel van een prijsplafond is dat het beter beschermt tegen verdere prijsstijgingen.

De overheid heeft aangegeven dat een gemiddeld huishouden ongeveer € 2.280 op jaarbasis bespaart door het prijsplafond.

Wat de daadwerkelijke besparing voor u gaat zijn, hangt af van:

 • de hoogte van het tarief voor het basisverbruik in het prijsplafond.
 • het energieverbruik over het hele jaar. Waarbij geldt dat alleen over het basisverbruik (naar verwachting 2.400 kWh stroom en 1.200 m³ gas) het verlaagde tarief gaat gelden.

Doordat zowel het tarief als de volumes van het basisverbruik nog niet definitief zijn vastgesteld, is  het nog lastig te voorspellen hoeveel u gaat besparen op de energierekening.

Vragen over Prinsjesdag?

De overheid heeft bekend gemaakt dat er een prijsplafond komt op de energietarieven. Op deze pagina houden we u op de hoogte. Dit doen we door antwoorden te geven op veel gestelde vragen. Mocht uw vraag niet beantwoord zijn, verzoeken we u contact met ons op te nemen door onderstaand formulier in te vullen. Door de bekendmaking van het prijsplafond zijn de wachtrijen aan de telefoon op dit moment langer dan u van ons gewend bent. Wij vragen u daarom om uw begrip en om contact met ons op te nemen via onderstaand contactformulier. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bij een prijsplafond is er een maximumprijs voor stroom en gas. Over het eerste gedeelte van uw energieverbruik betaalt u niet meer dan deze maximumprijs. Het eerste gedeelte van het energieverbruik noemen we het basisverbruik. Is het energieverbruik meer dan het basisverbruik, dan betaalt u over dit meerverbruik het markttarief.

Het prijsplafond zorgt er voor dat de energierekening voor veel mensen betaalbaarder wordt. Tegelijkertijd stimuleert het energiebesparing.

Wat het prijsplafond precies betekent voor uw energierekening weten we nog niet. Er moet namelijk nog veel worden uitgewerkt. We adviseren u dus ook om even te wachten met het aanpassen van het maandelijkse voorschot. U ontvangt hierover van ons nog een persoonlijk advies.

We adviseren u daarmee te wachten. U ontvangt van ons nog een persoonlijk bericht over uw maandelijkse voorschot. Daarin houden we rekening met het prijsplafond, de nieuwe overheidsheffingen en uw energieverbruik. We werken er hard aan om u op korte termijn een persoonlijk advies over uw voorschot te geven.

Uit berichten uit de media blijkt dat het prijsplafond ingaat per 1 januari 2023. Ook wordt er nog gekeken naar een extra oplossing voor de laatste maanden van 2022. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dit ook op onze website bekendmaken. Daarnaast zullen wij u als klant zo spoedig mogelijk informeren over wat het prijsplafond voor u inhoudt.

Een basisverbruik kan gezien worden als een verbruiksbundel. Voor het verbruik binnen de bundel geldt een lager tarief. Verbruikt u energie buiten de bundel dan is dat duurder. Hierdoor probeert de overheid huishoudens te stimuleren om energie te besparen.

Het basisverbruik is door het kabinet voorlopig voorgesteld op 2.400 kWh stroom en 1.200 m3 gas. Dit basisverbruik geldt voor iedereen. Het maakt dus niet uit hoe groot het huis(houden) is.

Het tarief bij het prijsplafond is nog niet bekend en de regeling wordt op dit moment nog verder uitgewerkt. In de mediaberichten zijn wel bedragen en tarieven voorbij gekomen. Deze bedragen en tarieven zijn alleen nog niet zeker en kunnen dus nog veranderen. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dit ook met u delen.

Als het prijsplafond per 1 januari 2023 ingaat, dan geldt dit voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting die bedoeld zijn om te wonen, werken of verblijven.

Het prijsplafond geldt alleen als het energietarief hoger is dan de vastgestelde prijs van het prijsplafond.

Het prijsplafond lijkt op dit moment niet te gelden voor huishoudens met stadswarmte. Daarnaast blijkt uit berichten uit de media dat er ook mogelijk nog gewerkt wordt aan maatregelen voor MKB bedrijven.

Per 1 januari 2023 gaat de energiebelasting weer omhoog. Ook de btw gaat terug van 9% naar 21%. Dit waren tijdelijke maatregelen om energie betaalbaar te houden. Het voordeel van een prijsplafond is dat het beter beschermt tegen verdere prijsstijgingen.

De overheid heeft aangegeven dat een gemiddeld huishouden ongeveer € 2.280 op jaarbasis bespaart door het prijsplafond.

Wat de daadwerkelijke besparing voor u gaat zijn, hangt af van:

 • de hoogte van het tarief voor het basisverbruik in het prijsplafond.
 • het energieverbruik over het hele jaar. Waarbij geldt dat alleen over het basisverbruik (naar verwachting 2.400 kWh stroom en 1.200 m³ gas) het verlaagde tarief gaat gelden.

Doordat zowel het tarief als de volumes van het basisverbruik nog niet definitief zijn vastgesteld, is  het nog lastig te voorspellen hoeveel u gaat besparen op de energierekening.

Contact opnemen via onderstaand formulier  De toezichthouder voor de energiesector is Autoriteit Consument & Markt (ACM).

  Postadres

  DGB Energie
  Lange Spruit 1a, 7773 NE HARDENBERG
  info@dgbenergie.nl
  088 018 04 00
  Linkedin - Free social media icons

  Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar van
  maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 12:30 uur.
  Veel zaken kunt u makkelijk online regelen via Mijn Portaal.
  Ons kantoor kunt u alleen bezoeken als u een afspraak heeft.