Wijziging Energiebelasting
Niemand is blij met een belastingverhoging of een vermindering van de belastingteruggave. Ook in 2015 is er een wijziging in energiebelasting. U zult er niet aan ontkomen dat er veranderingen worden doorgevoerd op het gebied van energiebelasting. Natuurlijk hoeven niet alle veranderingen in uw nadeel te zijn.

Op dinsdag 16 september jl. was het Prinsjesdag en is het Belastingplan voor 2015 gepresenteerd. In het Belastingplan staat welke wijzigingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het Rijk genoeg geld binnen krijgt voor alle plannen.

In het Belastingplan zijn met betrekking tot de energiebelasting onder andere de volgende twee punten opgenomen: aftrek btw voor consumenten die een zonnepanelensysteem aanschaffen én een verlaging vrijstelling belastingvrije voet.

Particulier

Zoals het er nu naar uitziet, blijven particuliere eigenaren van zonnepanelen, die de opgewekte energie tegen een vergoeding leveren aan het elektriciteitsnet, belastingplichtig voor de btw. U geldt daarmee als ondernemer voor de btw. Dat wil zeggen dat u de btw op de aanschaf én installatie van de zonnepanelen kunt terugvragen bij de belastingdienst. Consumenten die na 20 juni 2013 zonnepanelen (hebben) laten installeren, kunnen van de nieuwe regels (blijven) profiteren.

Zakelijk

Bent u zakelijk afnemer dan geldt bovenstaande niet, u kunt de betaalde btw als voorbelasting meenemen in de btw-aangifte van uw onderneming. Op deze manier kunt u de betaalde btw terugvragen bij de belastingdienst. Wel kunt u daarnaast mogelijk gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA), meer informatie hierover treft u verderop in deze GroeNieuws.

 

DGB Energie kan u ondersteunen met zowel het terugvragen van de btw als ook het aanvragen van de Energie Investeringsaftrek.

belastingdienst-dgb-energie

Om bovenstaande financiële gevolgen op te vangen, wordt de belastingvermindering in de energiebelasting voor WOZ-objecten met verblijfsfunctie zoals een woonhuis of een stal (in 2014: € 318,62) stapsgewijs verlaagd in 2015, 2016 en 2017 tot respectievelijk € 311,84, € 310,81 en € 308,54. Gemiddeld wordt de belastingvrije voet over genoemde jaren verlaagd met € 3,36 per jaar.
Voor WOZ-objecten zonder verblijfsfunctie zoals een garagebox of een waterpomp komt de belastingvrije voet ad € 119,62 in 2015 te vervallen.

Ondanks dat er het een en ander voor u veranderd op het gebied van energiebelasting zijn er ook mogelijkheden waarbij u voordeel kunt behalen. DGB Energie ondersteunt en adviseert u hier graag in.