Zonnepanelen

Salderen en terugleveren van elektriciteit

Zonnepanelen

Salderen en terugleveren van elektriciteit

Zonnepanelen zijn niet alleen een mooie manier van verduurzamen, maar met zonnepanelen kunt u ook besparen op uw energie rekening. Stroom die u zelf opwekt, hoeft u niet af te nemen.

Voordelen zonnepanelen

 • Verduurzaming

 • Besparing op de energierekening

 • Milieuvriendelijke stroom

Zonnepanelen zijn niet alleen een mooie manier van verduurzamen, maar met zonnepanelen kunt u ook besparen op uw energie rekening. Stroom die u zelf opwekt, hoeft u niet af te nemen.

Voordelen zonnepanelen

 • Verduurzaming

 • Besparing op de energierekening

 • Milieuvriendelijke stroom

Terugleveren van energie

Wanneer u zonnepanelen heeft geplaatst en de opgewekte elektriciteit wilt terugleveren aan het elektriciteitsnet, dient u daarvoor het volgende te regelen:

 1. De zonnepanelen aanmelden bij de netbeheerder (www.energieleveren.nl).
 2. Via MijnPortaal bij DGB Energie aangeven dat u zonnepanelen heeft via uw dashboard ‘Melden zonnepanelen’.

Pas als beide zaken geregeld zijn, kan uw teruggeleverde elektriciteit door DGB Energie gesaldeerd worden en kunt u eventueel in aanmerking komen voor een terugleververgoeding.

Terugleveren van energie

Wanneer u zonnepanelen heeft geplaatst en de opgewekte elektriciteit wilt terugleveren aan het elektriciteitsnet, dient u daarvoor het volgende te regelen:

 1. De zonnepanelen aanmelden bij de netbeheerder (www.energieleveren.nl).
 2. Via MijnPortaal bij DGB Energie aangeven dat u zonnepanelen heeft via uw dashboard ‘Melden zonnepanelen’.

Pas als beide zaken geregeld zijn, kan uw teruggeleverde elektriciteit door DGB Energie gesaldeerd worden en kunt u eventueel in aanmerking komen voor een terugleververgoeding.

slider2ab

Salderen van energie

Heeft u elektriciteit teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, dan wordt dit op uw jaarnota weggestreept tegen de elektriciteit die DGB Energie aan u heeft geleverd. Deze verrekening wordt ‘salderen’ genoemd.

DGB Energie saldeert uw verbruik onbeperkt tot de salderingsgrens. De salderingsgrens is gelijk aan het aantal kWh dat u afneemt van DGB Energie. DGB Energie saldeert de elektriciteit die u opwekt tegen de elektriciteit die u afneemt tegen het leveringstarief inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en btw.

Salderen van energie

Heeft u elektriciteit teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, dan wordt dit op uw jaarnota weggestreept tegen de elektriciteit die DGB Energie aan u heeft geleverd. Deze verrekening wordt ‘salderen’ genoemd.

DGB Energie saldeert uw verbruik onbeperkt tot de salderingsgrens. De salderingsgrens is gelijk aan het aantal kWh dat u afneemt van DGB Energie. DGB Energie saldeert de elektriciteit die u opwekt tegen de elektriciteit die u afneemt tegen het leveringstarief inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en btw.

slider2ab

Terugleververgoeding

Wat is een terugleververgoeding?
De terugleververgoeding is iets anders dan het leveringstarief dat u betaalt. Het leveringstarief is het tarief dat u betaalt voor de elektriciteit (en gas) die u afneemt. De terugleververgoeding is een vergoeding die u ontvangt wanneer u netto meer elektriciteit teruglevert dan dat u verbruikt. Voor deze extra teruggeleverde elektriciteit ontvangt u een terugleververgoeding per kWh.


Tip
: Omdat het leveringstarief en de terugleververgoeding twee verschillende dingen zijn, kan het lonen om ervoor te kiezen om uw elektriciteit bij de ene energieleverancier af te nemen en uw extra teruggeleverde elektriciteit aan een andere energieleverancier aan te bieden.

Hoogte terugleververgoeding
Indien het dubbel (hoog/laag) tarief voor u van toepassing is, hanteert DGB Energie een terugleververgoeding die gelijk is aan uw laagtarief (inclusief 21% btw per kWh) met een maximumtarief van €0,10. Dit houdt in dat wanneer uw laagtarief hoger is dan €0,10 uw terugleververgoeding €0,10 bedraagt.

Indien het enkeltarief voor u van toepassing is, is de terugleververgoeding gelijk aan uw enkeltarief minus € 0,00605 inclusief 21% btw per kWh met een maximumtarief van €0,10. Dit houdt in dat wanneer uw laagtarief hoger is dan €0,10 uw terugleververgoeding €0,10 bedraagt.

Periodiek kan de hoogte van de terugleververgoeding veranderen vanwege overheidsbesluiten, veranderende wet- en regelgeving of geopolitieke en economische ontwikkelingen, dan wel marktontwikkelingen die op grond van de redelijkheid en billijkheid een aanpassing van de terugleververgoeding noodzakelijk maken.  Als er sprake is van een situatie waardoor er een wijziging plaatsvindt, informeren wij u persoonlijk en uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan een aankomende wijziging. Als u het niet eens bent met de wijziging, dan heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen. Wij zullen in dat geval voor het product elektriciteit geen opzegvergoeding in rekening brengen.

Waarom kan de terugleververgoeding wijzigen?
Net zoals de hoogte van het leveringstarief is ook de hoogte van de terugleververgoeding afhankelijk van de inkoopprijs van elektriciteit. Een teruglevering van duurzaam opgewekte stroom aan het net gebeurt meestal op het moment wanneer het stroomaanbod groter is dan de vraag naar stroom. Bijvoorbeeld, bij (weer)situaties die leiden tot een hoge productie van duurzaam opgewekte stroom zoals een zonnige dag. Op dit soort dagen is de inkoopprijs van stroom laag en soms zelfs negatief. Omdat wij het belangrijk vinden om duurzame energie te stimuleren en omdat wij blij zijn met u als klant, ontvangt u een terugleververgoeding die (veel) hoger ligt dan de inkoop voor elektriciteit. Om ook klanten zonder zonnepanelen optimaal van dienst te kunnen zijn, kan het nodig zijn om de terugleververgoeding te wijzigen. Dit komt omdat de kosten die wij hebben als gevolg van de hoge terugleververgoeding en de lage inkoopprijs onevenredig hoog kunnen zijn. In zo een geval zijn wij genoodzaakt om deze extra kosten door te berekenen in de leveringstarieven. Hierdoor ontstaat een situatie dat een klant zonder zonnepanelen of terugleververgoeding nadeel heeft door een klant met terugleververgoeding. Om ook onze klanten zonder terugleververgoeding een eerlijk en redelijk leveringstarief te kunnen bieden, kan het nodig zijn om de terugleververgoeding te wijzigen.

Voor meer informatie kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Terugleververgoeding

Wat is een terugleververgoeding?
Het leveringstarief is het tarief dat u betaalt voor de elektriciteit (en gas) die u afneemt. De terugleververgoeding is een vergoeding die u ontvangt wanneer u netto meer elektriciteit teruglevert dan dat u verbruikt. Voor deze extra teruggeleverde elektriciteit ontvangt u een terugleververgoeding per kWh.


Tip
: Omdat het leveringstarief en de terugleververgoeding twee verschillende dingen zijn, kan het lonen om ervoor te kiezen om uw elektriciteit bij de ene energieleverancier af te nemen en uw extra teruggeleverde elektriciteit aan een andere energieleverancier aan te bieden.

Hoogte terugleververgoeding
Indien het dubbel (hoog/laag) tarief voor u van toepassing is, hanteert DGB Energie een terugleververgoeding die gelijk is aan uw laagtarief (inclusief 21% btw per kWh) met een maximumtarief van €0,10. Dit houdt in dat wanneer uw laagtarief hoger is dan €0,10 uw terugleververgoeding €0,10 bedraagt.

Indien het enkeltarief voor u van toepassing is, is de terugleververgoeding gelijk aan uw enkeltarief minus € 0,00605 inclusief 21% btw per kWh met een maximumtarief van €0,10. Dit houdt in dat wanneer uw laagtarief hoger is dan €0,10 uw terugleververgoeding €0,10 bedraagt.

Periodiek kan de hoogte van de terugleververgoeding veranderen vanwege overheidsbesluiten, veranderende wet- en regelgeving of geopolitieke en economische ontwikkelingen, dan wel marktontwikkelingen die op grond van de redelijkheid en billijkheid een aanpassing van de terugleververgoeding noodzakelijk maken.  Als er sprake is van een situatie waardoor er een wijziging plaatsvindt, informeren wij u persoonlijk en uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan een aankomende wijziging. Als u het niet eens bent met de wijziging, dan heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen. Wij zullen in dat geval voor het product elektriciteit geen opzegvergoeding in rekening brengen.

Waarom kan de terugleververgoeding wijzigen?
Net zoals de hoogte van het leveringstarief is ook de hoogte van de terugleververgoeding afhankelijk van de inkoopprijs van elektriciteit. Een teruglevering van duurzaam opgewekte stroom aan het net gebeurt meestal op het moment wanneer het stroomaanbod groter is dan de vraag naar stroom. Bijvoorbeeld, bij (weer)situaties die leiden tot een hoge productie van duurzaam opgewekte stroom zoals een zonnige dag. Op dit soort dagen is de inkoopprijs van stroom laag en soms zelfs negatief. Omdat wij het belangrijk vinden om duurzame energie te stimuleren en omdat wij blij zijn met u als klant, ontvangt u een terugleververgoeding die (veel) hoger ligt dan de inkoop voor elektriciteit. Om ook klanten zonder zonnepanelen optimaal van dienst te kunnen zijn, kan het nodig zijn om de terugleververgoeding te wijzigen. Dit komt omdat de kosten die wij hebben als gevolg van de hoge terugleververgoeding en de lage inkoopprijs onevenredig hoog kunnen zijn. In zo een geval zijn wij genoodzaakt om deze extra kosten door te berekenen in de leveringstarieven. Hierdoor ontstaat een situatie dat een klant zonder zonnepanelen of terugleververgoeding nadeel heeft door een klant met terugleververgoeding. Om ook onze klanten zonder terugleververgoeding een eerlijk en redelijk leveringstarief te kunnen bieden, kan het nodig zijn om de terugleververgoeding te wijzigen.

Voor meer informatie kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wat betekent salderen en terugleveren voor u?

U heeft 3.500 kWh verbruikt en 2.000 kWh teruggeleverd. DGB Energie stuurt u een jaarnota;

Uw saldering komt er dan als volgt uit te zien:

 • 3500 – 2.000 = 1.500 kWh inclusief overheidsheffingen (energiebelasting, ODE en btw). U betaalt voor het elektriciteitsverbruik van 1.500 kWh.

U hebt 3.500 kWh verbruikt en 4.000 kWh teruggeleverd. DGB Energie stuurt u een jaarnota:

Uw saldering komt er dan als volgt uit te zien.

 • 3500 – 3.500 = 0 kWh, inclusief overheidsheffingen (energiebelasting, ODE en btw).

Er blijft 500 kWh over na saldering. U ontvangt hiervoor een terugleververgoeding gelijk aan uw enkeltarief minus € 0,00605 incl. btw per kWh, met een maximumtarief van €0,10. U ontvangt wel btw over de terugleververgoeding, maar geen energiebelasting en ODE.

U hebt 3.500 kWh verbruikt en 4.500 kWh teruggeleverd. DGB Energie stuurt u een jaarnota;

Uw saldering komt er dan als volgt uit te zien.

 • Hoog: 2.000 – 2.500 = 0 kWh, inclusief overheidsheffingen( energiebelasting, ODE en btw).
 • Laag: 1.500 – 2.000 = 0 kWh, inclusief overheidsheffingen (energiebelasting, ODE en btw).

Er blijft op Hoog 500 kWh over na saldering. U ontvangt een terugleververgoeding voor 500 kWh tegen uw laagtarief incl. btw per kWh, met een maximumtarief van €0,10. U ontvangt wel btw over de terugleververgoeding, maar geen energiebelasting en ODE.

Er blijft 500 kWh op Laag over na saldering. U ontvangt een terugleververgoeding voor 500 kWh tegen uw laagtarief incl. btw per kWh, met een maximumtarief van €0,10. U ontvangt wel btw over de terugleververgoeding, maar geen energiebelasting en ODE.

Wat betekent salderen en terugleveren voor u?

U heeft 3.500 kWh verbruikt en 2.000 kWh teruggeleverd. DGB Energie stuurt u een jaarnota;

Uw saldering komt er dan als volgt uit te zien:

 • 3.500 – 2.000 = 1.500 kWh inclusief overheidsheffingen (energiebelasting, ODE en btw). U betaalt voor het elektriciteitsverbruik van 1.500 kWh.

U hebt 3.500 kWh verbruikt en 4.000 kWh teruggeleverd. DGB Energie stuurt u een jaarnota:

Uw saldering komt er dan als volgt uit te zien.

 • 3.500 – 3.500 = 0 kWh, inclusief overheidsheffingen (energiebelasting, ODE en btw).

Er blijft 500 kWh over na saldering. U ontvangt hiervoor een terugleververgoeding gelijk aan uw enkeltarief minus € 0,00605 incl. btw per kWh, met een maximumtarief van €0,10. U ontvangt wel btw over de terugleververgoeding, maar geen energiebelasting en ODE.

U hebt 3.500 kWh verbruikt en 4.500 kWh teruggeleverd. DGB Energie stuurt u een jaarnota;

Uw saldering komt er dan als volgt uit te zien.

 • Hoog: 2.000 – 2.500 = 0 kWh, inclusief overheidsheffingen (energiebelasting, ODE en btw).
 • Laag: 1.500 – 2.000 = 0 kWh, inclusief overheidsheffingen (energiebelasting, ODE en btw).

Er blijft op Hoog 500 kWh over na saldering.

U ontvangt een terugleververgoeding voor 500 kWh tegen uw laagtarief incl. btw per kWh, met een maximumtarief van €0,10. U ontvangt wel btw over de terugleververgoeding, maar geen energiebelasting en ODE.

Er blijft 500 kWh op Laag over na saldering. U ontvangt een terugleververgoeding voor 500 kWh tegen uw laagtarief incl. btw per kWh, met een maximumtarief van €0,10. U ontvangt wel btw over de terugleververgoeding, maar geen energiebelasting en ODE.