Beëindiging en opzeggen van uw contract

Uiteraard zien wij u niet graag gaan. Wij willen u graag blijvend laten profiteren van onze scherpe tarieven en uitstekende dienstverlening.

Mocht u gedurende de looptijd van uw overeenkomst deze willen opzeggen, houdt u er dan rekening mee dat wij een opzegvergoeding in rekening brengen. De hoogte van de opzegvergoeding is afhankelijk van de looptijd van uw overeenkomst en het moment waarop u de overeenkomst opzegt.

Consumenten/particulieren

Als u consument/particulier bent dan kunt u de geldende opzegvergoeding in de tabel hieronder aflezen. U bent consument/particulier als u een natuurlijk persoon bent en u niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ook dient u een elektriciteitsaansluiting te hebben van maximaal 3×80 Ampère en/of een gasaansluiting van maximaal 40m3 (n) per uur.

Resterende looptijd overeenkomst Opzegvergoeding
Korter dan 1,5 jaar € 50,-
Minimaal 1,5 jaar en korter dan 2 jaar € 75,-
Minimaal 2 jaar en korter dan 2,5 jaar € 100,-
Minimaal 2,5 jaar € 125,-

Kleinzakelijke afnemer

Als u een kleinzakelijke afnemer bent dan bedraagt de opzegvergoeding 15% van de resterende (verwachte) waarde van de overeenkomst met een minimum van € 125,00. U bent een kleinzakelijke afnemer wanneer u een rechtspersoon of natuurlijk persoon bent die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. U handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wanneer:

  • u een inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebt;
  • u in het BAG-register een bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie, logiesfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, winkelfunctie of overige gebruiksfunctie heeft; en
  • u op jaarbasis een elektriciteitsverbruik van meer dan 10.000 kWh heeft en op jaarbasis een gasverbruik heeft van meer dan 5.000 m3.

De door ons gehanteerde opzegvergoedingen zijn in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en conform richtlijnen van Autoriteit Consument en Markt.

Let op: U dient er zorg voor te dragen dat indien u de overeenkomst met ons opzegt, u tijdig voor een andere energieleverancier zorgt.